علي انتظاري

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مقالات
مقالات
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب درآمدی بر فراتحلیل علي انتظاري 2136
2 بازنمایی فرهنگ کار در کتاب های داستانی کودکان علي انتظاري 1026
3 مقالات قطبی شدن علي انتظاري 1248
4 قطبی شدن به منزله جایگزینی برای مفهوم جهانی شدن علي انتظاري 841
5 Reviewing National, Polar and Global Identities علي انتظاري 1427
6 فهرست مقالات مندرج در فصلنامه ها علي انتظاري 1766
 
http://www.entezari.ir
علي انتظاري
entezari@psrc.ac.ir

 
شنبه
۱۳۹۶
اسفند
۵
 

آمار سایت

بازدیدها [+/-]
امروز:
دیروز:
دو روز پیش:
34
90
37

+53
این هفته:
هفته گذشته:
دو هفته پیش:
435
550
539

+11
این ماه:
ماه گذشته:
دو ماه پیش:
1749
2289
2173

+116

میانگین
این هفته:
هفته گذشته:
دو هفته پیش:
72.5
78.6
77
-6.1
+1.6
این ماه:
ماه گذشته:
دو ماه پیش:
72.9
76.3
72.4
-3.4
+3.9

کل بازدیدها
نفر . 161 185